Anjing & Muntahnya, Babi & Kubangannya

25 OKTOBER: Pembacaan Alkitab: Yeremia 6-8 & 2Petrus 2

 

Mendengar judul di atas dapat menimbulkan rasa jijik bagi tiap orang yang membacanya. Seperti itulah bahkan mungkin lebih daripada itu kejijikan yang juga dirasakan Tuhan saat melihat anak-anak-Nya dengan sengaja kembali berbuat dosa lagi.

Dalam pimpinan Roh Kudus rasul Petrus menuliskan teguran pada orang-orang beriman saat itu yang kembali terlibat lagi dalam dosa. Mereka sebenarnya bukanlah orang Kristen yang baru, mereka telah memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik, namun rupanya mereka dengan saja tidak mau tetap melekat dalam pokok yang benar sehingga akhirnya dikalahkan tipuan iblis & kembali berbuat dosa sehingga menjadi LEBIH BURUK daripada sebelumnya!

// Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan & Juruselamat kita, Yesus Kristus, TELAH MELEPASKAN DIRI dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi TERLIBAT LAGI di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka LEBIH BURUK daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: “Anjing kembali lagi ke muntahnya & babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.” *2Petrus 2:20-22* //

Sebenarnya Tuhan Yesus telah memerdekakan orang-orang beriman dengan sepenuhnya (Gal5:1) bahkan kuasa Roh Kudus juga tersedia bagi kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran Firman. Perintah kudus yang disampaikan pada kita harus tetap dipegang & dijalankan baik-baik, perjalanan iman bagaikan mendaki gunung kesucian Tuhan, yang tidak mau bergerak & berjalan maju bersama Tuhan akan tergelincir jatuh kembali. Mari saling menguatkan satu dengan yang lain & izinkan kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita, membawa kita terus naik & terbang tinggi masuk dalam rencana-Nya.

Tags: ,

Comments are closed.

Comments are closed.