23 FEBRUARI: Pembacaan Alkitab: Bilangan 5-6 & Kisah Rasul 4:23-37   Musuh yang menghadang bukanlah alasan untuk mengurung diri dalam ketakutan. Lawan yang mengancam tidak boleh menghentikan derap langkah kita mengiring Kristus. Tantangan yang dihadapi para murid dalam gereja mula-mula tidaklah sedikit....

Read More